Oferta

Biuro Kłosek

Posiadamy uprawnienie do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, jakim jest certyfikat księgowy o nr 1529 wydany przez Ministra Finansów.

Biuro posiada obowiązkowe ubezpieczenie dla osób usługowo zajmujących się prowadzeniem ksiąg handlowych.

Drugim ubezpieczeniem jest dobrowolne ubezpieczenie OC.

Prowadzimy rozliczenia podatkowe z zakresu:

 • ksiąg handlowych
 • ksiąg przychodów i rozchodów
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • ewidencji VAT

Nasza Kompleksowa Oferta

 • Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej
 • Elektroniczna rejestracja spółek z o.o.
 • Rejestracja do VAT
 • Druki rejestracyjne KRS

księgowość:

 • Ewidencja ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • Księga przychodów i rozchodów
 • Księgi handlowe
 • Ewidencja środków trwałych

podatki:

 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • Podatek według zasad ogólnych
 • Podatek liniowy
 • Podatek VAT
 • Odwrotne obliczenie podatku VAT
 • Nabycia i dostawy wewnątrzwspólnotowe

Formy obliczania zaliczek na podatek w trakcie roku:

 • miesięczna
 • kwartalna
 • Sporządzenie akt osobowych nowozatrudnionego pracownika – akta kompletne
 • Ewidencja czasu pracy
 • Ewidencja urlopów
 • Karta zasiłkowa
 • Obliczanie wynagrodzeń – sporządzanie list płac
 • Przedsiębiorstwa zasiłkowe
 • Obliczanie nadgodzin
 • Przygotowanie harmonogramu pracy w przedsiębiorstwie
 • Świadectwo pracy
 • Rp-7
 • Umowa o dzieło z rachunkiem
 • Umowa zlecenie z rachunkiem
 • PIT-8AR
 • PIT-8C
 • PIT-11
 • PIT-4R
 • i inne
 • Miesięczny zestaw deklaracji ZUS
 • Zarejestrowanie / wyrejestrowanie:
  • osoby prowadzącej działalność
  • osoby współpracującej
  • pracownika
  • osoby pozostającej w stosunku cywilno-prawnym
 • Zgłoszenie członka rodziny
 • Porządkowanie konta płatnika w ZUS
 • Abolicja – wypełnianie wniosków
 • Układ ratalny – wypełnianie wniosków
 • i inne
 • Rozliczenie dotacji celowych z budżetu gminy – żłobki, przedszkola, szkoły
 • Rozliczenie projektów, np.: „Maluch”
 • Księgowanie projektów UE (księgi handlowe)
 • Wniosek z zapotrzebowaniem do OHP
 • Wniosek o refundację z OHP
 • Wniosek o staż
 • Wniosek o prace interwencyjne
 • Wniosek o refundację z urzędu pracy
 • i inne
 • Wniosek o refundację dla przedsiębiorcy
 • Wniosek o refundację za zatrudnianie pracownika
 • Deklaracja do PFRON dla płatnika składek
 • PCC
 • Informacja NIP-8
 • Deklaracja VAT-8
 • Deklaracja VAT-25
 • Deklaracja VAT-26
 • GUS
 • Polityka rachunkowości w firmie
 • Roczne sprawozdania finansowe
 • Druki KRS